Condicions Generals

1. El preu del viatge inclou: IVA, la tripulació (patró i marinera-cuinera), el vaixell totalment equipat, l’alimentació, la roba de llit, la neteja i assegurança a bord. No inclou: els amarratges, el combustible ni les begudes alcohòliques i refrescos.
2. Reserves: per fer efectiva una reserva
cal abonar el 50% del total del lloguer. El 50% un mes abans de l’embarcament. Les despeses fungibles es paguen en efectiu en el moment d’embarcament.
3. Si per qualsevol motiu el client decideix la cancel·lació el viatge un cop fet
s els pagaments, aquests no es reemborsaran en cap cas.
Si hagués contractat una assegurança de cancel·lació de viatge, aquest no es farà efectiu fins que no s’hagi pagat el 100% del preu del lloguer del vaixell. Les condicions per a recuperar l’import seran les que es concretin dins de la pòlissa subscrita.
4. Els embarcaments i desembarcaments seran en els punts indicats en el full de reserva, encara que poden ser modificats per causa major que posi en perill l’embarcació o
els seus tripulants. Els trasllats fins on es trobi l’embarcació, ja sigui per contracte o per modificació de la base contractada, aniran sempre a càrrec dels clients excepte per acord adquirit entre les parts.
5. Alteracions: Si per causa major (avaries, accidents, etc …) atribuïble a Vela Global S.L ens veiéssim obligats a anul·lar totalment o parcialment el viatge contractat tornaríem al client la part proporcional de l’import del viatge no realitzat. Vela global S.L es reserva el dret a variar destinacions, itineraris o estades d’acord a les condicions meteorològiques per a la seguretat dels clients embarcats, sense que aquests tinguin dret a reclamació i/o indemnització de cap tipus.
6. Motius de desembarcament immediat: Actituds de reflecteixin falta de respecte cap a la tripulació. Accions que generin malestar entre els tripulants i impedeixin el desenvolupament del viatge en harmonia. La tinença o consum de drogues a bord
7. Assegurança: Tant l’embarcació com els seus ocupants estan coberts per una pòlissa d’accidents i responsabilitat civil per a aquesta activitat, sempre que els ocupants es trobin dins de l’embarcació. Ni el patró ni l’empresa són responsables de les lesions o danys personals produïts a causa d’accidents relacionats amb el submarinisme, natació, bots auxiliars o qualsevol activitat realitzada fora de l’embarcació contractada.
8. El pagament de les quantitats a compte implica l’acceptació d’aquestes condicions generals.