En español leer más abajo

“Si ens aixequem ben d’hora i ens posem a pencar som imparables” Pep Guardiola dixit…Que així sigui!!

A mitjans de novembre, després de sis mesos de navegacions ininterrompudes, el nostre veler, l’Onas, sortia fora de l’aigua per a emprendre una fase de treball en sec important. S’ha allargat una mica més del que esperàvem però finalment tornem a ser a l’aigua i en pocs dies començarem les proves de mar i estarem llestos per a sortir a navegar cap allà on calgui.

Fa gairebé deu anys varem triar aquest veler oceànic de regates, dissenyat pel gran German Frers i construït en alumini perquè buscàvem un barco prou fort per a aguantar tot el que el mar li pugui posar al davant, ràpid per a poder-ne gaudir navegant a vela tant en creuer com en regata i confortable en navegació, però també fondejat i a port. Hem travessat l’Atlàntic diverses vegades, hem navegat la Mediterrània de punta a punta, hem guanyat regates i hem fet molts cursos de vela. L’Onas ha complert abastament les expectatives i ens cal assumir la nostra part en aquesta relació tant especial que s’estableix entre el mariner i el seu vaixell. Naveguem moltes milles a l’any i cal fer un esforç de manteniment i millora importants per a seguir creuant mars i oceans durant molts anys i arribar a tots  els llocs fantàstics que s’amaguen encara sota l’horitzó.

 Durant tres mesos llargs l’Ana i en Toni, la tripulació fixa de l’Onas, hem pencat de valent per a tenir l’Onas perfectament revisat, equipat i més maco que mai. Pràcticament tota la feina l’hem fet nosaltres mateixos, fa molts anys que treballem a la nàutica i fem, també, el manteniment dels millors barcos de regata i creuer. Ningú tindrà més cura que nosaltres a l’hora de fer cada feina.

Hem tret el pal, l’hem desmuntat fins al darrer bis i l’hem decapat totalment. L’hem imprimat i pintat per a deixar-lo ben brillant i hem muntat de nou, un cop revisats o substituïts si calia, tots els seus elements: eixàrcia, mordaces, cornamuses, creuetes, carros, roldanes…Hem revisat tota la cabulleria i hem canviat els cables elèctrics, llums de navegació i maniobra i l’antena de VHF.

Amb el barco fora de l’aigua hem fregat tota l’obra viva (part submergida) per a eliminar gruixos de pintura i fer el buc ben ràpid i lliscant. Hem desmuntat, revisat i greixat el timó i tots els seus elements: casquillos, estopa, sector, guardins…i hem dut a revisar la unitat de potència del pilot automàtic

L’alumini és un mal suport per a la pintura i el blau de l’Onas, tant elegant, no amaga els defectes. Hem preparar de nou les zones on havia saltat la pintura, hem fregat i massillat tota l’obra morta inerciant-la a mà (una de les feines més dures de tot el període) fins a deixar-la totalment llisa i arrodonida. Com que ja no es pot pintar a pistola a l’aire lliure i una nau o carpa estaven fora del nostre pressupost l’hem pintat a corró i brotxa. És molt més lent i cal fregar entre capa i capa i el fred de les darreres setmanes ha allargat molt els temps de secat, però finalment el resultat és realment espectacular.

Hem substituït el motor principal, el Volvo TAMD 30, per un nou Solé Diesel Mini-85 . El motor funcionava prou bé i no ens donava problemes però havia complert ja, molt dignament, amb la seva vida de treball i costava trobar els recanvis. Hem aprofitat també per a millorar el sistema de càrrega, amb dos alternadors, canviar el cablejat i connexions de les bateries i tot el sistema elèctric del motor.

 Una feinada! Que ha calgut compatibilitzar amb les feines en altres barcos i tota la labor d’oficina habitual. Però estem molt satisfets del resultat i agraïts als companys que ens han donat un cop de mà. Gràcies Imma, Toni, Hèctor, Mariana, Quim, Aitor, Jaume, Oscar i treballadors del varadero!!!

“Si nos levantamos temprano y nos ponemos a trabajar somos imparables” Pep Guardiola…¡¡Que así sea!!

A mediados de noviembre, después de seis meses de navegaciones ininterrumpidas, nuestro barco , el Onas, salía fuera del agua para iniciar una fase de trabajo en seco importantes. Se ha alargado un poco más de lo que esperábamos pero finalmente estamos de nuevo en el agua y pronto empezaremos las pruebas de mar y estaremos listos para salir a navegar allí donde sea preciso.

Hace y casi diez años elegimos este velero oceánico de regatas, diseñado por el gran German Frers construido en aluminio porque buscábamos un barco suficientemente fuerte para aguantar todo lo que el mar le pudiese poner delante, rápido para poder disfrutar navegando a vela tanto en regata como y confortable navegando, pero también fondeados y en puerto. Hemos atravesado el Atlántico varias veces hemos navegado de punta a punta por el Mediterráneo, hemos ganado regatas y hecho muchos cursos de vela. Nuestro velero ha cumplido ampliamente nuestras expectativas y a nosotros nos toca asumir nuestra parte en esta relación tan especial que se establece entre el marinero y su barco. Navegamos muchas millas al año y toca hacer un esfuerzo de mantenimiento y mejora importante para seguir cruzando mares y océanos durante muchos años para navegar con seguridad a muchos lugares fantásticos que se esconden bajo el horizonte.

Durante tres meses largos Ana y Toni, la tripulación fija del Onas, hemos trabajado fuerte para tener al Onas perfectamente revisado, equipado y más guapo que nunca. Casi todo el trabajo lo hemos hecho nosotros mismos, con nuestras propias manos, hace muchos años que estamos en la náutica y hacemos, también , el mantenimiento de los mejores barcos de regata y crucero. Nadie tendrá más cuidado que nosotros a la hora de hacer cada trabajo.

Hemos quitado el palo, lo hemos desmontado hasta el último tornillo y decapado totalmente. Lo hemos imprimado y pintado para dejarlo brillante y lo hemos montado de nuevo, una vez revisado o sustituido, si hacía falta, todos y cada uno de sus elementos: jarcia mordazas, cornamusas, crucetas, carros, roldanas…. Hemos revisado toda la cabullería y hemos cambiado los cables eléctricos, luces de navegación, de maniobra y la antena de VHF.

Con el barco fuera del agua hemos fregado la obra viva (parte sumergida) para eliminar capas de pintura y dejar el casco bien rápido y deslizante. Hemos desmontado, revisado y engrasado el timón y todos sus elementos: casquillos, estopa, sector, guardines… hemos llevado a revisar la unidad de potencia del piloto automático.

El aluminio es mal soporte para la pintura y el azul del Onas, tan elegante, no esconde los defectos. Hemos tenido que preparar la superficie y repetir de nuevo la misma operación en las zonas donde saltaba la pintura, lijando y masillando toda la obra muerta inerciandola a mano (una de las tareas más duras de todo el proceso) hasta dejarla totalmente lisa y redondeada. Como ya no se puede pintar a pistola al aire libre y una nave o carpa se nos escapaba del presupuesto hemos pintado a rodillo y brocha. Es mucho más lento y hay que lijar ente capa y capa y el frío de de estas últimas semanas ha alargado mucho el tiempo de secado, pero finalmente el resultado es francamente espectacular.

Hemos substituido el motor principal, el Volvo Tamd 30, por un Solé Diesel Mini-85 nuevo. El motor funcionaba bastante bien y no nos daba grandes problemas, pero ya había cumplido, muy dignamente, con su vida de trabajo y costaba encontrar los recambios. Hemos aprovechado para mejorar el sistema de carga, con dos alternadores, cambiado todo el cableado y conexiones de las baterías y todo el sistema eléctrico del motor.

¡Bastante trabajo! Que ha tenido que ser compatibilizado con trabajos en otros barcos y toda la labor de oficina habitual. Estamos muy satisfechos del resultado y agradecidos de la ayuda recibida por todos loa amigos y compañeros que nos han echado una mano. Gracias Imma, Toni, Hector, Mariana, Quim, Aitor, Jaume, Oscar y a todos los trabajadores del varadero.