En castellano leer más abajo

Aquest any estic embarcat com a responsable de sistemes en la preparació de l’ “Estrella Damm”, el IMoca 60 que participarà en la propera Barcelona World Race, La regata en doble al voltant del món i sense escales. Ha calgut adaptar el programa de navegació de l’Onas a un calendari de regates i entrenaments força apretat per a treure tot el rendiment possible a aquest impressionant veler,però no deixerem de sortir en l’Onas

El mes d’octubre varem estar a Lorient (Bretanya Francesa) posant a punt aquest magnific veler per a la regata Jaques Vabre des de Le Havre (França) a Puerto Limon (Costa Rica). Va ser una regata molt dura però el nostre vaixell va aconsseguir un magnific cinquè lloc, especialment important tractant-se de la primera regata en aquesta classe i que hi participaven els millors del món.

El desembre ,després d’una trepidant posta a Punt a Costa Rica, vaig tenir la sort de participar en la travessa de tornada a Barcelona, desde les Illes Açores. Com és normal a l’Atlantic nord a l’hivern, els trens de baixes pressions gairebé constants,  ens permeteren anar molt ràpids però amb vents durs, molts grops i molta mar. L’Estrella Damm planejava sovint per sobre els 25 kt de velocitat…impressionant

Fins a mitjans de febrer hem estat treballant intenssament revisant, millorant i optimitzant al maxim aquest fantàstic veler i enviar-lo als USA, en mercant, per a participar en el record Nova York-Barcelona. Vaig tornar d’America amb el temps just per a fer els viatges de setmana santa a bord de l’Onas

Este año estoy embarcado como responsable de sistemas en la preparación del Estrella Damm, el Imoca 60 que participará en la próxima Barcelona World Race, la regata a dos  al rededor del mundo sin escalas. Hemos tenido que adaptar el programa de navegación del Onas a un calendario de regatas y entrenamientos muy apretados para sacar todo el rendimiento posible a este impresionante velero, pero no dejaremos de salir en el Onas.

El mes de octubre estuvimos en L’Orient (Bretaña Francesa) poniendo a punto este magnífico velero para la regata Jaques Vabre desde Le Havre (Francia)  hasta Puerto Limón (Costa Rica). Fué una regata muy dura, pero nuestro barco consiguió un magnífico quinto puesto, especialmente importante tratandose de la primera regata de esta clase y que participaban los mejores del mundo.

En diciembre, después de una trepidante puesta a punto en Costa Rica, tuve la suerte de participar en la travesía de vuelta a Barcelona desde Las Azores. Como es normal en el Atlántico Norte en  invierno, los trenes de bajas  presiones casi siempre constantes nos permitieron ir muy rápido pero con vientos muy duros , muchos chubascos y mucha mar. El Estrella Damm planeaba a menudo por encima de los 25 de velocidad…impresionante.

Hasta mediados de febrero hemos estado trabajando intensamente revisando, mejorando y optimizando al máximo este fantástico velero, y lo mandamos a USA, en mercante, para participar en el record New York-Barcelona. Volví de America con el tiempo justo  para hacer el viaje de Semana Santa en el Onas.