www.barcelonaworldrace.org

En español leer más abajo

La segona edició consolida el seu prestigi esportiu i es projecta com un gran esdeveniment ciutadà d’especial ressò mediàtic. Els patrons internacionals més destacats han escollit la Barcelona World Race i per primera vegada en la història s’enfrontaran a una nodrida flota espanyola. Els 15 vaixells oceànics de tecnologia puntera i els seus 30 patrons es concentraran a Barcelona durant el mes de desembre a l’espectacular village de la regata. El 31 de desembre salparan per recórrer els 46.300 quilòmetres de Barcelona a Barcelona d’oest a est per la ruta dels tres caps (Bona Esperança, Leeuwin i Hornos).

L’Onas hi serà per a veure la sortida des de primerissima fila!

La segunda edición consolida su prestigio deportivo y se proyecta como un gran acontecimiento ciudadano de especial resonancia mediática. Los más detacados patrones internacionales han elegido la Barcelona World Race y por primera vez en la historia se enfrentarán a una nutrida flota española.Los 15 barcos oceánicos de tecnología puntera y sus 30 patrones se concentrarán en Barcelona durante el mes de diciembre en el espectacular village de la regata. El 31 de diciembre zarparán para recorrer los 46.300 kilómetros de Barcelona  a Barcelona, de oeste a este por la ruta de los tres cabos (buena Esperanza, Leeuwin y Hornos).

  El Onas estará allí para ve en primerísima fila la salida!.