En castellano leer más abajo

Aquesta primavera ja hem ralitzat varis cursos de navegació que han esta molt profitosos. Hem pogut posar en pràctica les tècniques de navegació en diferents condicions, des de  les ventolines fins a vents durs. Hem practicat les maniobres a motor i a vela, els canvis de vela i la presa de rissos, la navegació tradicional i electrònica, l’ús del radar o les guàrdies nocturnes. Creiem que tots els tripulants han marxat amb més experiència i confiança per a participar en travesses, regates o dur el seu propi veler.

Els nostres cursos pràctics estan destinats a aquells que ja han navegat una mica o tenen alguna titulació, però volen adquirir més experiència. En sortides d’alta mar i al costat de dos professionals amb gran experiència oceànica compartint el com i perquè de totes les tècniques necessàries per a dur un veler: maniobra a vela, trimat de veles, maniobra a motor, seguretat, coneixement del medi, manteniment de l’embarcació, organització d’un creuer, etc.

Els cursos es desenvolupen durant un cap de setmana de navegació continua (divendres tarda a diumenge tarda) i el nostre objectiu es que cada participant esdevingui un tripulant capaç de participar activament en la maniobra de qualsevol veler o fer-se’n responsable

Esta primavera hemos realizado varios cursos de navegación que han sido muy provechosos. Hemos podido poner en practica las tecnicas de navegación en condiciones muy diferentes, desde las ventolinas a vientos duros. Hemos practicado las maniobras a motor y a vela, los canvios de vela y la toma de rizos, la navegación tradicional y electrónica el uso del radar o las guardias nocturnas.  creemos que todos los participantes se han ido con más experiencia y confianza para participar en travesias, en regatas o llevar su propio velero.

Nuestros cursos prácticos están destinados a aquellos que ya han navegado un poco o tienen alguna titulación, pero quieren adquirir más experiencia. Son salidas en alta mar con dos profesionales con gran experiencia oceánica compartiendo el cómo y porqué de todas las técnicas necesarias para llevar un velero: maniobra a vela, trimado de las velas, maniobras a motor, seguridad, conocimiento del medio, mantenimiento de la embarcación, organización de una travesía, etc… Los cursos se desarrollan durante un fin de semana de navegación continua (viernes tarde- domingo tarde) y nuestro objetivo es que cada participante se convierta en un tripulante capaz de participar activamente en la maniobra de cualquier velero o incuso dirigirla