En castellano leer más abajo

És una imatge impressionant i un moment d’emoció indescriptible. Hem programat varies sortides d’albirament de cetacis en col•laboració amb l’entitat per a la conservació, estudi i divulgació del medi marí SUBMON, amb la que hem realitzat ja varies campanyes de cens i albirament de cetacis a les àrees de canyons del Maresme, el cap de Creus, el Delta de l’Ebre i el Reserva Marina de les Illes Columbretes en un projecte d’estudi i estima de cetacis per a la Fundación Biodiversidad.

El nostre mar més proper, el mar Balear és un dels habitats més important de cetacis de la Mediterrània occidental. En els darrers anys SUBMON ha estat treballant en l’àrea dels canyons submarins de la costa catalana, zones d’elevada importància de residència i alimentació de moltes espècies com el dofí llistat, el dofí mular, el catxalot o els cap d’olla. A més, durant tota la primavera podem gaudir del pas anual dels rorqual comú (la segona balena més gran del món) en el seu desplaçament cap al nord fins el mar de Ligúria. Durant els tres propers mesos serà molt fàcil veure aquests enormes cetacis entre la costa catalana i les illes Balears. Les dades que recollim durant els albiraments seran de gran importància per a l’estudi d’aquestes espècies, tant per conèixer el seu patró estacional com l’ús que fan de l’hàbitat.

L’Onas portarà a bord un científic professional de SUBMON, expert en cetacis, que ens donarà totes les explicacions necessàries sobre els nostres mamífers marins, les tècniques per a detectar-los i aproximar-nos-hi i per a recollir dades científicament vàlides. Anirem equipats amb un equip de detecció acústica (hidròfon), un equip de fotoidentificació i una cofa d’albirament al màstil.

Les possibilitats de localitzar aquests impressionants animals amb l’equip tècnic i humà  que tindrem será molt gran.

T’animes a sortir amb nosaltres? Consulta el programa

Es una imagen impresionante y un momento de emoción indescriptible. Hemos programado varias salidas de avistamiento de cetáceos en colaboración con la entidad para la conservación, estudio y divulgación del medio marino SUBMON, con la que ya hemos realizado varias campañas de censo y avistamiento de de cetáceos en las areas de los cañones del Maresme, Cabo Creus , Delta del Ebro y en la Rserva Marina de las Islas Columbretes en un proyecto de sestudio y estima de cetáceos para la Fundación Biodiversidad.
Nuestro mar más próximo, el mar Balear, es uno de los hábitats más importantes de cetáceos del Meditrráneo occidental. En los últimos años SUBMON ha estado trabajando en el área de los cañones  submarinos de la costa catalana, zonas de elevada importancia de residencia y alimentación de muchas especies como el delfín listado, el delfín mular, el cachalote o los calderones. Además, durante toda la primavera podemos disfrutar del paso anual del rorcual común (la segunda ballena más grande del mundo) en su desplazamiento hacia el norte hasta el mar de Liguria.
Durante los tres próximos meses será muy fácil ver estos enormes cetáceos entre la costa catalana y las islas Baleares. Los datos que recogeremos durante los avistamientos serán de gran importancia para el estudio de estas especies, tanto para conocer su patrón estacional como el uso que hacen del hábitat..
El Onas  llevará a bordo un científico profesional de SUBMON, experto en cetáceos, que nos dará todas las explicaciones necesarias sobre nuestros mamíferos marinos, las técnicas para detectarlos, aproximarnos y recoger los datos científicos validos. Iremos equipados con un equipo de detección acústica (hidrófono), un equipo de foto identificación y una cofa de avistamientos en el mástil.

Las posibilidades de localizar a estos impresionantes animales con el equipo técnico y humano que llevaremos será grande.

¿Te animas a salir con nosotros? Consulta el programa